30 nov. 2010

Întregind trupul de ţărână al ţării


La Sfântul Apostol Andrei


"Uniţi-vă voi, gălăţenilor, brăilenilor şi tecucenilor, cu reprezentanţii voştri din parohii. Uniţi-vă voi, tinerilor care studiaţi teologia. Uniţi-vă voi, tineret din şcoli, care învăţaţi religia astăzi. Uniţi-vă voi, muncitori din combinat, voi, muncitorilor navalişti, uniţi-vă voi, şomerilor, voi ţăranilor, voi, mamelor, voi care duceţi greul şi ţineţi fruntea sus prin credinţa ortodoxă în acest oraş. Uniţi-vă voi, temeliile bisericilor, uniţi-vă voi, biserici vii de credincioşi şi credincioase şi veniţi toţi şi treceţi cu multă evlavie şi vă închinaţi rugându-vă. după ce vom face doar mulţumirile ce se fac, vom lăsa pe Sfântul Andrei să vă vorbească el. Să-i făgăduiţi că veţi rămâne ortodocşi, căci Ortodoxia este darul lui, că veţi ră
mâne în pace cu celelalte credinţe şi că le veţi chema la pace, la înţelegere, la Apostolul Andrei. Şi Sfântul Apostol Andrei este suficient pentru neamul românesc. Iar cuvântul lui se poate rezuma la o singură propoziţie: «L-am găsit pe Mesia, Care Se cheamă Hristos». Este primul dintre oamenii Pământului care L-a mărturisit pe Hristos că este Iisus Hristos. Să repetăm toţi cei care n-am ştiut că Iisus Hristos este Mesia! Şi că prima dată a spus aceasta Sfântul Andrei. Bat orele închiderii secolului XX şi începutul mileniului III. Cu Sfântul Andrei vom merge nu numai în mileniul III, ci spre viaţa veşnică pe care a făgăduit-o tuturor celor ce l-au urmat şi-i urmează lui.
Sfântul Andrei este mintea întreagă şi teafără a credinţei. Să ne dea Dumnezeu minţi tefere!"

(Mesaj al P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos la unul dintre cele mai importante evenimente care au marcat sfârşitul de veac şi de mileniu în România: întoarcerea acasă a Sfântului Andrei. Evenimentul s-a petrecut la 12 octombrie 1996, când s-a adus la Iaşi cinstitul cap al Sfântului A
postol Andrei din Patras, Grecia).

Momentul a prefigurat, în acelaşi timp, deschiderea porţilor spirituale pentru a păşi în noul mileniu creştin milioanelor de credincioşi din ţara noastră, semn că poporul român este parte privilegiată într-o lucrare divină, în care însuşi primul apostol al Domnului îi este păstor.

Gălăţenii au fost printre primii români care au avut onoarea să se închine moaştelor Sfântului Apostol Andrei. Fapt îndreptăţit, în primul rând, pentru că sfântul a propovăduit ch
iar pe aceste meleaguri, dar şi datorită evlaviei locuitorilor de aici, care şi l-au ales ocrotitor al oraşului lor.

"Ne gândim că Sfântul Apostol Andrei a venit aici înainte cu 20 de secole, ca să propovăduiască mesajul Evangheliei, ca să conducă poporul la credinţa către «Singurul şi adevăratul Dumnezeu», ca om pe care l-a trimis Iisus Hristos să izbăvească lumea de păcate. A făcut un drum lung de la Ierusalim până la Bosfor şi Bizanţ (Constantinopol) şi a ajuns până la Pont şi în continuare până la Scythia, în apropiere de Rusia. După aceasta, a venit în Balcani şi a ajuns până la râul Istros (Dunărea) ca să viziteze pământul României de azi. După ce a trecut prin Macedonia, a venit în partea de vest a Greciei, sfârşind în oraşul Patras, mărturisitor şi martir, pe crucea în formă de «X», ca vrednic ucenic şi următor al lui Hristos... Capul Sfântului Apostol vine astăzi pentru a doua oară în România. A venit prima dată acum 2000 de ani, când Sfântul Apostol Andrei a propovăduit pe Hristos. Prin buzele lui şi din sfântul său cap, plin de înţelepciune, a ieşit şi măreţul mesaj «Am gasit pe Mesia»", arată Î.P.S. Mitropolit Nicodimos de Patras, cu acelaşi prilej.

"Fă din Dumnezeu începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor
Câştigul vieţii este moartea de zi cu zi
Joarda (bătaia) din partea celui drept valorează mai mult decât lauda celor răi..."

Sfântul Grigorie Teologul

(din cartea "Sfântul Apostol Andrei la Dunărea de Jos", Dumitru Manolache)

Niciun comentariu: