4 aug. 2012

Icoana nevinovăţiei

ICOANA NEVINOVĂŢIEI


Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ

În zilele de iarnă,
Cu cer posomorât
Doar murmurul de ape
Îmi ţine de urât.
Iar vara pe căldură
Când nimeni nu mai vine,
O biată turturică
Se uită jos la mine.

În preajma mea se joacă
Frumoşii porumbei,
Voind – parcă – să-mi zică
Să merg la joc cu ei.

Privind la ei acuma,
Îmi pare că învie
Cea mult nevinovată
A mea copilărie.

Dar când privesc în vale
Pârâul fără apă,
Atunci mă văd cu jale
Alăturea de “groapă”.

Căci viaţa mea pustie
Acum mi s-a scurtat,
Şi calea pentru mine
De mult s-a strâmtorat.

Ah! cum aş vrea acuma
Să fiu nevinovat
Ca porumbelul gingaş
Şi fără de păcat!"În general osârdia şi lirica înălţătoare a Cuviosului Ioan predispun sufletul creştinului la fapte bune, îndemnîndu-l la rugăciune, la credinţă şi mai ales la smerenie. El însuşi se simte mereu cel mai nevrednic dintre toţi, mărturisindu-şi puţinătatea credinţei şi a ostenelilor duhovniceşti. De aceea, prin întreaga moştenire pe care ne-a lăsat-o, Cuviosul Ieroschimonah Ioan Iacob se dovedeşte un mare trăitor al credinţei, o reală personalitate duhovnicească şi un îndrumător plin de înţelepciune sfântă pe calea mântuirii, ridicat din neamul nostru românesc".

† LUCIAN TOMITANUL


FĂRĂ HAINĂ DE NUNTĂ


La masa cea de taină
Adeseori venind
De-a sufletului haină
Eu nu m-am îngrijit!
 Tu nu m-ai scos afară
Ci ca un Dumnezeu
M-ai aşteptat că doară
Mă voi schimba şi eu!

Dar viaţa mea se trece
Iar eu nepregătit
Am inimă prea rece
Şi suflet ponosit.

Să nu mă pierzi, Cuvinte,
Pe mine cel curvar,
Ci-mi dă mai înainte
Al pocăinţei dar!

Cu mila Ta cea sfântă
Mereu să mă stropeşti
Şi inima înfrântă
Să nu mi-o urgiseşti!

Tu eşti “Samarineanul”
Ce vii la “Ierihon”
Şi ne ridici la “hanul”
Cerescului Sion!

Deci – dară – şi pe mine
Ridică-mă acum
Că, iată, n-am pe cine
Să mai opresc din drum!

Niciun comentariu: