25 nov. 2012

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina


"Nu te teme, iubita Mea mireasă, pentru că Eu sînt cu tine şi prin răbdarea ta pe mulţi vei întoarce către Mine, şi de multe cununi te vei învrednici". Troparul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Condacul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina

Ceată cinstită ridicați acum dumnezeiește, iubitorilor de mucenici cinstind pe preaînțeleapta Ecaterina. Că aceasta în priveliște pe Hristos L-a propovăduit și pe balaurul l-a zdrobit, cunoștința ritorilor defăimând.

"Leapădă, o, împărate, vicleşugul şi nu te asemăna vulpii; pentru că eu ţi-am spus o dată că sînt creştină şi m-am logodit cu Hristos; pe Dînsul Îl am Mire şi Sfetnic şi frumuseţea fecioriei mele. Deci, mai mult poftesc hainele muceniceşti decît porfira împărătească". 
Rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina
Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, din pruncie ai primit darul credinţei în Iisus Hristos Domnul, de la Sfântă maica ta, Împărăteasa Elena. Fiind luminată prin Sfânta Taină a Botezului, s-au revărsat asupra ta darurile Sfântului Duh şi te-ai unit cu Dumnezeul Cel adevărat, fiind întru toate grabnică împlinitoare a poruncilor Lui.
Obiceiurile păgâneşti, bogăţiile pământeşti şi mărirea împărătească a părinţilor tăi, le-ai îndepărtat de la tine, umplându-ţi sufletul cu mirul dreptei credinţe, cu cunoaşterea învăţăturii Bisericii creştine, trăind în înfrânare şi în sfinţenie. În sufletul tău s-a aprins puternic focul sfânt al iubirii faţă de Mirele Tău cel ceresc, Iisus Hristos Domnul. Dar şi Mântuitorul te-a iubit şi te-a împodobit cu frumuseţe sufletească şi trupească, cu deosebire, dăruindu-ţi multă înţelepciune, şi făcându-te vas prea ales spre întărirea credinţei şi în alte suflete. Pe mulţi păgâni i-ai luminat cu înţelepciunea Sfintelor Evanghelii, i-ai învăţat dreapta credinţă şi i-ai determinat să se boteze în numele Dumnezeule Celui adevărat.
Cu darul înţelepciunii dăruit ţie de Dumnezeu şi prin multa învăţătură ce ai dobândit, ai uimit ştiinţa învăţaţilor din timpul vieţii tale şi ai întrecut înţelepciunea ritorilor păgâni.
Sfântă şi înţeleaptă fecioară Ecaterina, vrednică muceniţă a lui Hristos, primeşte această rugăciune a noastră şi te roagă bunului Dumnezeu pentru noi, ca să ne dăruiasca iertare păcatelor, pace în suflete şi în casele noastre, şi ajutor în împlinirea a toată fapta bună.
Ispitele cele fără de număr ale vicleanului diavol le cunoşti, pentru că trup purtând şi ispitită fiind, cu puterea dată ţie de Dumnezeu, l-ai biruit pe cel viclean. Iar noi, fiind învăluiţi în multe ispite, ca nişte neputincioşi, ne rugăm ţie, ca să ne întăreşti şi pe noi cu putere de la Dumnezeu. Vindecă-ne rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre, căci greu pătimim şi te roagă pentru noi, ca să fim izbăviţi de necazurile şi de primejdiile cu care vrăjmaşul diavol ne îngrozeşte.
Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, prin viaţa ta sfinţită de Duhul Sfânt; prin dârzenia neînfricată cu care ai apărat dreapta credinţă în Dumnezeul Cel adevărat; prin minunile suprafireşti pe care Dumnezeu le-a făcut cu tine, în chinurile la care ai fost supusă şi prin care ai atras la dreapta credinţă pe mulţi, precum şi prin moartea ta mucenicească, ai dobândit cunună cerească şi te bucuri veşnic de fericire împreună cu Iisus Hristos Domnul, pe care ţi L-ai ales Mire veşnic. Amin.
(din cartea de rugăciuni " Privegheaţi şi vă rugaţi", Pr. Gheorghe Grindu)

Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!


Niciun comentariu: