19 feb. 2011

Copilaşi, priviţi în sus!


Puneţi în inima voastră fragedă aceste cuvinte preţioase.
Un copilaş ca de vârsta voastră, a găsit într-una din zile în ţărâna drumului o monedă de aur strălucitor. Se aplecă în grabă, ridică moneda şi o duse într-o fugă mamei sale. Din acea clipă sărmanul copil a tot mers cu fruntea aplecată şi cu privirea aţintită în vârful paşilor săi, cu nădejdea că doar, doar o mai găsi vreo comoară pe de-a gata în cale! Nu era chip să-l facă cineva să-şi mai ridice capul în sus.

Din această pricină copilul nostru a rămas cocoşat o viaţă întreagă, privind numai ţărâna şi noroiul pământului şi nefiind în stare să-şi ridice ochii spre frumuseţea nemăsurată a Cerului!

Copii! Stăpâniţi pământul, dar nădăjduiţi pururea spre Ceruri!"Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ" (Coloseni 3, 2)

(Lumină lină, Pr. Dr. Marin C. Ionescu)

Niciun comentariu: