13 feb. 2011

Momentul

"Timpul nu însemnează nimic, doar il cercetezi în sine însuşi. El îşi capătă valoarea prin ceea ce noi săvârşim în cursul lui. Timpul este atât de preţios cât de scumpe sunt gândurile, simţirile şi faptele cu care noi ştim să-l umplem. Timpul este atât de bogat cât de îmbelşugate sunt înfăptuirile şi realizările cu care noi îl impodobim. Timpul n-are început; n-are sfârşit; el se revarsă în eternitate.

Viaţa noastră nu este decât o prea restrânsă paranteză în cursul neîncetat al timpului. De la chipul în care întrebuinţezi timpul scurt al vieţii tale, te arăţi vrednic sau nevrednic de zările nemăsurate ale veşnicie.

S-a zis că viaţa noastră este o scânteie între două eternităţi. Drept este că cel mai scurt interval de timp este clipa sau momentul. Şi cu toate acestea momentul este moneda cu care-ţi poţi câştiga eternitatea. Îţi dai seama ce valoroase devin clipele vieţii tale, dacă sunt bine şi fericit utilizate? Îţi dai seama ce osândă îţi agoniseşti cheltuindu-ţi clipele cele mai scumpe ale vieţii cu nimicuri şi deşertăciuni?!

Cele mai mari unităţi de măsurarea timpului sunt trei: trecutul, prezentul şi viitorul. Trecutul nu-ţi mai aparţine, el nu se mai întoarce. Viitorul nu-l întrezăreşti decât cu ochiul nădejdii. Prezentul este totdeauna nervul vieţii tale. Trecutul tău merită oare să fie reamintit şi preţuit?! Prezentul tău este oare vrednic de un viitor fericit?!

Iată atâtea întrebări, care nu pot să rămână fără răspunsul cuvenit. Poţi să zici: ai pierdut momentul, nu e acum momentul, sau n-ai potrivit momentul. Să te ferească însă Dumnezeu să-ţi pierzi clipele, ce se scurg pe nesimţite una după alta şi pe care le potriveşte orişicine şi oricând.

Cititorilor! Amintiţi-vă cuvintele Mântuitorului prin care ne asigură că pentru noi orişicând vremea este prielnică:

"Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea vă este prielnică" (Ioan 7, 6)

"S-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea Slavei Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos" (Tit 2, 12-13), Carele ne-a dat următoarea făgăduiţă:

"Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului" (Matei 28, 20)


(din cartea Lumină lină - Pr. Dr. Marin C. Ionescu,
Bucureşti, 1938)

Un comentariu:

Editura Iona spunea...

Concursul Editurii Iona s-a incheiat. Multumim pentru participare si va mai asteptam pe blogul nostru!