22 feb. 2011

Rugăciune de profundă pocăinţă

Părinte ceresc!
Eu sunt fiul cel rătăcit din Sfânta Evanghelie, care am ieşit de sub ascultarea Ta şi am plecat pe calea pierzării. Am risipit averea sufletească ce mi-ai dat-o, în desfătări şi fărădelegi.
Multe chemări mi-ai trimis ca să mă opreşti din calea pierzării, însă eu nu Te-am ascultat. Abia când ai deschis în faţa mea pericolul pieirii mele trupeşti şi sufleteşti m-am oprit în loc...m-am îngrozit şi m-am întors înapoi.
Acum vin la Tine, Preabunule Părinte.Te rog primeşte-mă. Sunt bolnav şi n-are cine mă vindeca. Sunt flămând şi nimeni n-are hrană pentru sufletul meu. Sunt gol şi nimeni n-are haine pentru trupul meu. Sunt istovit şi chinuit şi nimeni nu mă primeşte. Mi s-a schimbat şi înfăţişarea pentru că păcatul şi suferinţa au săpat urme adânci pe faţa mea şi în sufletul meu. Din haina cea sfântă a botezului a rămas doar o zdreanţă.
Preabunule Părinte Ceresc, ca fiul cel risipitor mă rog: "Greşit-am la cer şi înaintea Ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău...". Sunt vrednic de pedeapsă. Te rog, însă, Milostive Doamne, iartă-mă şi pe mine ca pe fiul cel pierdut din Sfânta Evanghelie. Fie-Ţi milă de mine şi de starea umilitoare în care am ajuns! Primeşte-mă iarăşi în dragostea şi întru odihna Ta. Îmbracă sufletul meu cu haină nouă şi mă leagă iarăşi de Tine cu inelul Duhului Sfânt, ca să pot începe o viaţă nouă.
Căci mort am fost şi prin darul Tău am înviat. Pierdut am fost şi mila Ta am aflat. Amin.


(din cartea de rugăciuni " Privegheaţi şi vă rugaţi" a Părintelui Gheorghe Grindu de la Biserica Sfântul Gheorghe din Braşov, editura Transilvania Express, 2004)

Niciun comentariu: