12 feb. 2011

Să luăm pildă de la păsări

„Păsările aduc mulţumită lui Dumnezeu, iar noi nu. Păsările slavoslovesc neîncetat pe Dumnezeu. Încep devreme, dimineaţa, la ceasurile 3 să cânte şi până la 9 nu încetează. La 9 se odihnesc puţin, apoi pleacă să caute hrană ca să-i hrănească pe cei mici... apoi iarăşi cântă. Pe ele nimeni nu le sileşte să cânte, ele cântă. Dacă le ascultă sau nu cineva, ele cântă... iar noi – posomorâţi, îngâmfaţi, trufaşi. Nu avem chef de cântat, nici de altceva. Trebuie să luăm pildă de la păsări. Sânt întotdeauna vesele, iar noi? Pe noi întotdeauna ne împiedică ceva. Şi ce ne împiedică de fapt? Nu ne împiedică nimic, nu-i aşa? Vai mie!”


„Hai să fim fii luminii, să slăvim pe Domnul
în toată veşnicia!”

~ Stareţul Tadei de la Manastirea Vitovniţa (1914-2003) ~Niciun comentariu: